Email Login

บัญชีผู้ใช้

รหัสผ่าน

Main Menu

ป้ายโฆษณา

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

head02

 

 

กว่า 10 ปี กับความมุ่งมั่น  ในการทำหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัย  ให้กับหน่วยงาน องค์กร
และสังคม  ด้วยประสบการณ์ในการรักษาปกป้อง ด้วยเจ้าหน้าที่  ยานพาหนะตรวจการ รวมถึงระบบเตือนภัย กล้องวงจรปิดและระบบตรวจสอบบุคคลเข้า - ออก   บริษัท เอ็ม.พี.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด ยืนหยัดและเจริญเติบโตมาถึงวันนี้ได้ ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มอบให้บริษัทฯ อย่างดียิ่งเสมอมา

 

 

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกับบริษัทลูกค้านับร้อย ตั้งแต่ภาครัฐถึงบริษัทเอกชน หรือ โรงงานที่มี
ระบบโครงสร้างซับซ้อน รวมถึงบริษัทรายย่อยชั้นนำ เอ็ม.พี.จี. อินเตอร์การ์ด จึงสามารถประยุกต์
รูปแบบวิธีการของระบบรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท
และงบประมาณต้นทุน ของลูกค้าได้

 

 

เอ็ม.พี.จี. อินเตอร์การ์ด  สามารถปรับปรุง หรือ ประยุกต์ ระบบรักษาความปลอดภัย ให้ตรงกับ
ความต้องการ แม้ในกรณีเร่งด่วน ได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพของเราสม่ำเสมอ  ผ่านขั้นมาตรฐาน
สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ตั้งแต่  ปี 1999 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ผ่านการฝึกอบรมขั้นสูง
และเพรียบพร้อม ด้วยเครื่องมือทันสมัย พร้อมด้วยผู้แนะนำ เพื่อให้มั่นใจในด้าน ระดับคุณภาพ
ทีมช่างเทคนิคทดสอบ และ ประยุกต์เครื่องมือและอุปกรณ์  เพื่อให้เหมาะสม  กับความต้องการ
ของคุณ ประกอบด้วย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบตรวจสอบการเข้า - ออก ระบบสัญญาณ
เตือนภัย